Баянзүрх дүүргийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хэрэглэгч түмэн олныхоо төлөө чиглэсэн хэрэглэгчийн эрхийг хамагаалах үндсэн зарчим дээр тулгуурласан төрийн бодлого, хэтийн зорилттой нягт уялдахуйц олон талт үйл ажиллагаа явуулна.

Дэлгэрэнгүй ...