Хэрэглэгчийн үндсэн 8 эрх.

Хэвлэх

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 1985 онд тунхагласан хэрэглэгчийн үндсэн 8 эрх.