• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Хамтран ажиллах гэрээний биелэлт

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ  
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
----------------------------------------------
А.ДАМЦАГДОРЖ         

Чингэлтэй Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Чингэлтэй дүүргийн Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийн Хамгаалах нийгэмлэгийн хооронд хийсэн хамтран ажиллах гэрээний биелэлт

Дэлгэрэнгүй ...

Чингэлтэй дүүргийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
----------------------------------------------
А.ДАМЦАГДОРЖ

Чингэлтэй Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Чингэлтэй дүүргийн Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийн Хамгаалах нийгэмлэгийн дарга  Б.Ганчимэгийн 2016-оны 4,5 дугаар саруудад хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

Дэлгэрэнгүй ...