• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн гол зарчмууд сэдэвт семинарт оролцов

“Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх нь” төслийн хүрээнд Европын холбооны улсын “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-ийн гол зарчмууд” сэдэвт семинарт оролцов.

 

Pin It