• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

ТАРГАЛАЛТ НЬ ХООЛЛОЛТООС ХАМААРАЛТАЙ…

Дэлхийн ЭМБ-ын ХХААБ-аас хийсэн судалгаагаар ядуу зүдүү амьдралтай, ундны усны гачигдалтай, өлөн зөлбөн амьдарч байгаа зарим улс орны хүмүүс ялангуяа хүүхдүүд “тураал”-д орсон гэх тоо гарсан байдаг. Бүр олон сая хүн байгааг жил бүр шинэчлэн тогтоосон байх бөгөөд түүний тоотой тэнцэх хэмжээний хүмүүс “таргалалт” буюу илүүдэл жингийн гутралд орж үүнээс үүдэлтэй олон төрлийн өвчинд нэрвэгдэн амь насаа алдаж байдаг гэнэ.

Дэлгэрэнгүй ...
ШАСТИНЫ 3 ДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧДЭД СУРГАЛТ, САНАЛ АСУУЛГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШАСТИНЫ 3 ДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧДЭД СУРГАЛТ, САНАЛ АСУУЛГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгээс Шастины 3 дугаар Төв эмнэлгийн ёс зүйн салбар хороотой хамтран Зүрхний мэс заслын тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн дунд “Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн талаар хэрэглэгчийн эрх, үүрэг, хэвтэн эмчлүүлэгч, эмчлэгч талуудын талаар сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар хэвтэн эмчлүүлэгч, эмчлэгч хоёр тал харилцан хамааралтай байж, бие биеэ хүндлэн харилцсаны үндсэн дээр эмчилгээ үйлчилгээг хэрхэн авах, Хэрэглэгчийн хуулинд хэрэглэгч ямар эрхтэйгээс гадна, үүрэгтэй болох талаар тодорхой зааж, хэрэглэгчийн боловсролын талаар сургалт явууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

“Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа”-ны талаар сургалтыг зохион байгууллаа

Номин юнайтед ХХК, Цайз зах ХХК-ны ажилтнуудад “Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа”-ны талаар сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

“Хүнсний аюулгүй байдал ба Хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтуудыг зохион байгууллаа

НХЭАХНийгэмлэг, НМХГазрын ХХААҮҮХХэлтсийн улсын байцаагч нарын хамтарсан “Хүнсний аюулгүй байдал ба Хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 6 дугаар сард зохион байгуулан явууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

Сүхбаатар дүүрэг, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн хамтарсан сургалт

2016 оны 03 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүргийн 10, 11 дүгээр хороонд барилгын материалын үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд заавар, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа. Тус сургалтад Нийслэлийн Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал С.Тойвгоо “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хууль, Хэрэглэгчийн үндсэн найман эрхийн талаар лекц уншиж, асуултад хариулсан.

Дэлгэрэнгүй ...

Хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд НМХГ

Хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд НМХГ-ын ХХААҮҮХХэлтэс хамтран нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад “Хүнсний аюулгүй байдал  ба хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтыг “Нийслэлийн иргэний танхим”-д зохион байгууллаа. Сургалтад 150 хүн хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй ...

"Хүнсний аюулгүй байдал ба хэрэглэгчийн эрх" сэдэвт сургалтын үеэр авсан санал асуулгын дүн

 П.Н Шастины нэрэмжит Улсын Гуравдугаар Төв эмнэлэгт сэтгэл ханамжийн судалгаа хийлээ

Нийслэлийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах Нийгэмлэг, Шинжилгээ, судалгаа, сургалт, хэрэглэгч төв 

/2019.10.10-2019.10.25/

Дэлгэрэнгүй ...