• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

“Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа”-ны талаар сургалтыг зохион байгууллаа

Номин юнайтед ХХК, Цайз зах ХХК-ны ажилтнуудад “Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа”-ны талаар сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

“Хүнсний аюулгүй байдал ба Хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтуудыг зохион байгууллаа

НХЭАХНийгэмлэг, НМХГазрын ХХААҮҮХХэлтсийн улсын байцаагч нарын хамтарсан “Хүнсний аюулгүй байдал ба Хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 6 дугаар сард зохион байгуулан явууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

Сүхбаатар дүүрэг, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн хамтарсан сургалт

2016 оны 03 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүргийн 10, 11 дүгээр хороонд барилгын материалын үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд заавар, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа. Тус сургалтад Нийслэлийн Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал С.Тойвгоо “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хууль, Хэрэглэгчийн үндсэн найман эрхийн талаар лекц уншиж, асуултад хариулсан.

Дэлгэрэнгүй ...

Хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд НМХГ

Хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд НМХГ-ын ХХААҮҮХХэлтэс хамтран нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад “Хүнсний аюулгүй байдал  ба хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтыг “Нийслэлийн иргэний танхим”-д зохион байгууллаа. Сургалтад 150 хүн хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй ...