• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Сүхбаатар дүүрэг, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн хамтарсан сургалт

2016 оны 03 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүргийн 10, 11 дүгээр хороонд барилгын материалын үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд заавар, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа. Тус сургалтад Нийслэлийн Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал С.Тойвгоо “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хууль, Хэрэглэгчийн үндсэн найман эрхийн талаар лекц уншиж, асуултад хариулсан.

Pin It