"Хүнсний аюулгүй байдал ба хэрэглэгчийн эрх" сэдэвт сургалтын үеэр авсан санал асуулгын дүн

 П.Н Шастины нэрэмжит Улсын Гуравдугаар Төв эмнэлэгт сэтгэл ханамжийн судалгаа хийлээ

Нийслэлийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах Нийгэмлэг, Шинжилгээ, судалгаа, сургалт, хэрэглэгч төв 

/2019.10.10-2019.10.25/

Дэлгэрэнгүй ...