• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

"Хүнсний аюулгүй байдал ба хэрэглэгчийн эрх" сэдэвт сургалтын үеэр авсан санал асуулгын дүн

 П.Н Шастины нэрэмжит Улсын Гуравдугаар Төв эмнэлэгт сэтгэл ханамжийн судалгаа хийлээ

Нийслэлийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах Нийгэмлэг, Шинжилгээ, судалгаа, сургалт, хэрэглэгч төв 

/2019.10.10-2019.10.25/

Нэг. Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлэмж

  1. Амбулатори, эмч эмнэлэгийн ажилтан, хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа:

 Сэтгэл ханамжийн судалгаанд хамрагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн  ажилтан, амбулатори, хэвтэн эмчлүүлэгчдээс авсан  сэтгэл ханамжийн судалгаа, үнэлэлтээр нийт оролцогчдын 80,4 хувь нь сайн, 18,6 хувь нь дунд, 1,0 хувь нь муу гэж дүгнэснээс үзвэл судалгаанд хамрагдсан 671 хүн эмнэлгийн  үйл ажиллагааны сэтгэл ханамжийг хангалттай сайн буюу 80,4 хувь  гэж үнэлэсэн байна.

Үүнийг хэсэг, нэгж  бүрээр харуулбал:

Хоёр. Амбулатори

Амбулатор: Судас оношлогоо, Дотор Допеллер граф, Бөөр, Мэдрэлийн мэс засал, Мэдрэл  /2/, Уушиг, Сонсгол, Уламжлалт эмчилгээ, Ерөнхий мэс засал, Зүрх судас, Дотоод шүүрэл, Сэргээн засах, ХБЭСудлал/2/, Зүрх/2/, ЧХХ, Нүд/2/, Зүрхний мэс засал, Урологи зэрэг кабинетуудын 39,3% нь судалгаанд хамрагдлаа.

  1. Тасаг кабинетуудын оролцооны үзүүлэлт

Тасаг кабинетуудын оролцооны хувь графикаар харуулбал

 2. Судалгаанд хамрагдагсдын насны байдлаар тодорхойлоход: 

      

3. Судалгааны нэгтгэл/Амбулатори/

 

Гурав: Хэвтэн эмчлүүлэгчид

Хэвтэн эмчлүүлэх: Харвалт, Зүрхний шигдээс, Дотор11, Уламжлалт эмчилгээ, Сэхээн амьдруулах, Зүрхний мэс засал, Мэдрэл судлал, Ерөнхий мэс засал, Бөөр дотоод шүүрэл, Уушги, Хоол боловсруулах, Зүрх судас судлал, Мэдрэлийн мэс засал, Чих хамар хоолойн мэс засал 23,6 хувь.

 

  1. Тасаг кабинетуудын оролцооны үзүүлэлт

Тасаг тус бүрээр оролцооны хувь хэмжээг графикаар харуулбал:

 2. Судалгаанд хамрагдагсдын насны байдлаар тодорхойлоход:

       

3. Судалгааны нэгтгэл /Хэвтэн эмчлүүлэгчид

 

Дөрөв. Эмч, эмнэлгийн ажилтан

Эмч эмнэлгийн ажилтан: Эмч 45, Сувилагч 121, Захиргааны ажилтан 19, Дэмжин туслах 64 хүн нийт 249 хүн буюу 37,1 хувь.

  1. Судалгаанд хамрагдсан байдал

 

 

  1. Эмч. эмналгийн ажилтны оролцооны үзүүлэлт

3. Судалгаанд хамрагдагсдын насны байдлаар тодорхойлоход

              

4. Судалгааны нэгтгэл /Эмч,эмнэлгийн ажилтан/

Ажлын алба

 

НМХГ, Нийслэл, дүүргийн Хэрэглэгчийн нийгэмлэгүүд хамтран "Хүнсний аюулгүй байдал ба хэрэглэгчийн эрх" сэдэвт сургалтын үеэр авсан санал асуулгын дүн.

/Нийслэлийн иргэний танхимд/                                        16.02.03

Ажлын алба

 

БЗД-ийн ХЭАХН-ээс  "Хэрэглэгчийн  хөгжил"  нээлттэй өдөрлөгийн үеэр "Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай" хуулиар хэрэглэгчдээс  авсан  санал асуулга дүн

/Чингисийн талбайд/                    16.03.15

Ажлын алба

 

НХЭАХНийгэмлэг "Витафит" ХХК  хамтран  "Хүнсний аюулгүй байдал ба хэрэглэгчийн эрх" сэдэвт сургалтын үеэр авсан санал асуулгын дүн

/Витафит ХХК-ийн хурлын танхимд/                    16.06.16

Ажлын алба

 

НХЭАХНийгэмлэг "АНКО" ХХК-тай хамтран "Хүнсний аюулгүй байдал ба хэрэглэгчийн эрх" сэдэвт сургалтын үеэр авсан санал асуулгын дүн

/НЖДҮДТ-ийн сургалтын танхимд/                    16.06.20

Ажлын алба

 

НМХГ, Нийслэл, дүүргийн Хэрэглэгчийн нийгэмлэгүүд хамтран "Хүнсний аюулгүй байдал ба хэрэглэгчийн эрх" сэдэвт сургалтын талаар авсан санал асуулгын дүн

/Нийслэлийн иргэний танхимд/                    16.02.03

Ажлын алба

 

 

Pin It