• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Ажлын алба

Ажлын алба

Тойвгоо

Тойвгоо

Гүйцэтгэх захирал

Ургийн овог: Тугч
Овог: Сүх
Нэр: Тойвгоо
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Түүхч, Улс төр судлаач

 • ТОВЧ НАМТАР

  Төгссөн сургууль:

  • 1966-1970 “УБДС”
  • 1983-1985 “Намын дээд сургууль”
  • 1988-1991 “Нийгмийн Ухааны Академи /ЗХУ/

  Ажилласан байдал:

  • 1970-1983 – Төв аймаг Заамар сургуулийн захирал
  • 1985-1995 – Намын дээд сургуулийн багш /УТДС, ТНСА, ЗУХИ/
  • 1995-1998 – Заамар сумын Засаг дарга
  • 1998-2002 – “Эрэл” ХХК
  • 2002-2005 – НУДСургууль
  • 2005 – НХЭАНийгэмлэгийн Ажлын албаны дарга, Гүйцэтгэх захирал

  Гавъяа шагнал:

  • 2010 он – Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон
  • 2001 он – Алтан гадас одон
  • 1998 он – Засгийн Газрын “Хүндэт жуух бичиг”

Буянхишиг

Буянхишиг

Ажлын албаны дарга

Ургийн овог: Боржигон
Овог: Сумъяа
Нэр: Буянхишиг
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Инженер, Эдийн засагч

 • ТОВЧ НАМТАР

  Төгссөн сургууль:

  • 1983-1985 – МЛИС
  • 1985-1987 – Санхүү эдийн засгийн техниккум
  • 1987-1989 – Улс төрийн дээд сургууль

  Ажилласан байдал:

  • 1973-1984 – НАХЯ /Хуучнаар/ –Слесарь, –Улс төрийн ажилтан
  • 1984-1996 – МҮЭ-ийн холбоонд –Зааварлагч, ҮЭ-ны хорооны дарга, Референт
  • 2001-2008 – Хувийн хэвшлийн аж ахуйд компаний захирал, ерөнхий менежер
  • 2008 – НХЭАХНийгэмлэгийн ажлын албаны дарга

  Гавъяа шагнал:

  • 2016 он – “Тусгаар тогтолын одон”
  • 2015 он – Чингэлтэй дүүргийн дээд шагнал “Чандман” одон
  • 1993 он – МҮЭ-н Тэргүүний ажилтан
  • ТХХНААҮ-ийн ажилтны ҮЭ-н Холбооны “Тэргүүний ажилтан”
  • Салбарын яамны хүндэт жуух

Осормаа

Осормаа

Ажилтан

Ургийн овог: Ногоон
Овог: Донгой
Нэр: Осормаа
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Худалдааны эдийн засагч

 • ТОВЧ НАМТАР

  Төгссөн сургууль:

  • 1976-1977 – Худалдааны сургууль
  • 1984-1989 – МУИС

  Ажилласан байдал:

  • 1977-1991 – Завхан аймгийн Сонгино сумын ХБАнгид Худалдагч, Нягтлан бодогч
  • 1991-2010 – Сонгино сумын ЗДТГазарт төсвийн байгууллагуудын Нягтлан бодогч
  • 2010-2011 – “Комптрейд” ХХК-д Нягтлан бодогч
  • 2012 – НХЭАХНийгэмлэгт одоог хүртэл

  Гавъяа шагнал:

  • 2003 он – Санхүү эдийн засгийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”
  • 2005 он – Санхүү банкны “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
  • 2007 он – “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль

Адъяа

Адъяа

НХЭАХНийгэмлэгийн санхүүч, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Ургийн овог: Хотон
Овог: Чантуу
Нэр: Адъяа
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Менежмент, Банк санхүү, Эдийн засагч

 • ТОВЧ НАМТАР

  Төгссөн сургууль:

  • 2004-2008 “ОУЭЗБДС”
  • 2014-2016 “ЦГМДС”

  Ажилласан байдал:

  • 2010-2011 – “БОСА-Эрхт” ХХК, Нягтлан бодогч
  • 2012 – НХЭАХНийгэмлэгийн Санхүүч, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

  Гавъяа шагнал:

  • 2014 он – “Тэргүүний залуу” цол тэмдэг
  • 2015 он – “Хөдөлмөрийн алдар” цол тэмдэг
  • 2016 он – “Хүндэт тэмдэг” 25-н жилийн ойн медаль

Ажлын албаны чиг үүрэг

 • Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон бусад тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах;
 • Нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх чиглэлээр төр, төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах;
 • Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар холбогдох дээд шатны байгууллагад санал боловсруулж, оруулах;
 • Хэрэглэгчид хүрч байгаа бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээнд стандарт, чанар, аюулгүй байдлын түвшинг дээшлүүлэх чиглэлийн бодлого баримтлаж ажиллах;
 • Хэрэглэгчийг соён гэгээрүүлэх, мэдлэг, боловсрол олгох чиглэлээр сургалт зохион байгуулах ажил хийх;
 • Ажилтануудын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, мэдээлэлээр хангах, сургалтанд хамруулах;
 • Орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх;
 • Хийсэн ажлын үр дүнг хэлэлцэж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах;
 • Хэрэглэгчийн өргөдөл, гомдол хүлээн авч барагдуулах, шийдвэрлэх;
 • Дүүргүүдийг ажил мэргэжлийн удирдлага, чиглэлээр хангаж хамтран ажиллах;

Зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж удирдах зөвлөлд, улирал, хагас бүтэн жилээр тайлагнаж, хэлэлцүүлэх зохиосон ажлын үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт гаргуулах.

Pin It