• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Ажлын алба

Ажлын алба

Тойвгоо

Тойвгоо

Гүйцэтгэх захирал

Ургийн овог: Тугч
Овог: Сүх
Нэр: Тойвгоо
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Түүхч, Улс төр судлаач

 • ТОВЧ НАМТАР

  Төгссөн сургууль:

  • 1966-1970 “УБДС”
  • 1983-1985 “Намын дээд сургууль”
  • 1988-1991 “Нийгмийн Ухааны Академи /ЗХУ/

  Ажилласан байдал:

  • 1970-1983 – Төв аймаг Заамар сургуулийн захирал
  • 1985-1995 – Намын дээд сургуулийн багш /УТДС, ТНСА, ЗУХИ/
  • 1995-1998 – Заамар сумын Засаг дарга
  • 1998-2002 – “Эрэл” ХХК
  • 2002-2005 – НУДСургууль
  • 2005 – НХЭАНийгэмлэгийн Ажлын албаны дарга, Гүйцэтгэх захирал

  Гавъяа шагнал:

  • 2010 он – Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон
  • 2001 он – Алтан гадас одон
  • 1998 он – Засгийн Газрын “Хүндэт жуух бичиг”

Буянхишиг

Буянхишиг

Ажлын албаны дарга

Ургийн овог: Боржигон
Овог: Сумъяа
Нэр: Буянхишиг
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Инженер, Эдийн засагч

 • ТОВЧ НАМТАР

  Төгссөн сургууль:

  • 1983-1985 – МЛИС
  • 1985-1987 – Санхүү эдийн засгийн техниккум
  • 1987-1989 – Улс төрийн дээд сургууль

  Ажилласан байдал:

  • 1973-1984 – НАХЯ /Хуучнаар/ –Слесарь, –Улс төрийн ажилтан
  • 1984-1996 – МҮЭ-ийн холбоонд –Зааварлагч, ҮЭ-ны хорооны дарга, Референт
  • 2001-2008 – Хувийн хэвшлийн аж ахуйд компаний захирал, ерөнхий менежер
  • 2008 – НХЭАХНийгэмлэгийн ажлын албаны дарга

  Гавъяа шагнал:

  • 2016 он – “Тусгаар тогтолын одон”
  • 2015 он – Чингэлтэй дүүргийн дээд шагнал “Чандман” одон
  • 1993 он – МҮЭ-н Тэргүүний ажилтан
  • ТХХНААҮ-ийн ажилтны ҮЭ-н Холбооны “Тэргүүний ажилтан”
  • Салбарын яамны хүндэт жуух

Осормаа

Осормаа

Ажилтан

Ургийн овог: Ногоон
Овог: Донгой
Нэр: Осормаа
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Худалдааны эдийн засагч

 • ТОВЧ НАМТАР

  Төгссөн сургууль:

  • 1976-1977 – Худалдааны сургууль
  • 1984-1989 – МУИС

  Ажилласан байдал:

  • 1977-1991 – Завхан аймгийн Сонгино сумын ХБАнгид Худалдагч, Нягтлан бодогч
  • 1991-2010 – Сонгино сумын ЗДТГазарт төсвийн байгууллагуудын Нягтлан бодогч
  • 2010-2011 – “Комптрейд” ХХК-д Нягтлан бодогч
  • 2012 – НХЭАХНийгэмлэгт одоог хүртэл

  Гавъяа шагнал:

  • 2003 он – Санхүү эдийн засгийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”
  • 2005 он – Санхүү банкны “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
  • 2007 он – “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль

Ажлын албаны чиг үүрэг

 1. Нийгэмлэгийн ажлын алба (цаашид "Ажлын алба" гэх нь) нь НХЭАХН-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцаж явуулах үүрэг бүхий Гүйцэтгэх захирлын ажлын аппарат мөн.

 2. Ажлын албыг нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал удирдана.

 3. Ажлын албаны бүтцийг гүйцэтгэх захирал тогтооно.

 4. Ажлын албаны хурлыг сард 2-оос доошгүй удаа хуралдуулна.

 5. Гүйцэтгэх захирал нь Удирдах Зөвлөлийн өмнө ажлаа хариуцан дараахь эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ:

  a) Гүйцэтгэх захирал нь бие дааж эсвэл ажлын албаны хурлын санал, дүгнэлт, тэмдэглэлийг үндэслэн тушаал гаргана.

  б) Удирдах Зөвлөлийн тэргүүнтэй гэрээтэй ажиллаж, үр дүнг жил бүр тооцож байх.

  в) Ажлын албаны хурлыг тогтоосон хугацаанд хийж, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэж, шуурхай байдлыг хангана.

  г) Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар гарсан хууль тогтоомж, Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ.

  д) Нийгэмлэгээс зохиосон ажлын тайланг Удирдах Зөвлөлийн хуралд хагас болон бүтэн жилээр хэлэлцүүлнэ.

  е) Ажилтнуудыг ажилд томилох, чөлөөлөх, шагнаж урамшуулах, шийтгэл хүлээлгэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх зэрэг асуудлаар тушаал шийдвэр гаргана.

  ё) Шинжээч мэргэжилтэн ажиллуулах, хяналт шалгалтын ажилд оролцуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

  ж) Нийгэмлэгийн хөрөнгө, санхүүг бие даан захиран зарцуулах бөгөөд санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, тайлан тооцоо гаргах, өр авлагагүй ажиллах талаар санхүүчтэй гэрээтэй ажиллах.

  з) Нийгэмлэгийн гадаад, дотоод харилцааг бэхжүүлэх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, ажилтнуудыг чадавхижуулах, мэргэжил эзэмшүүлэх асуудлаар үр дүнтэй бодлого явуулах.

  и) Төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай бүтээлчээр хамтран ажиллана.

  к) Материаллаг баазаа бэхжүүлэх эдгээр болно.

   

Зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж удирдах зөвлөлд, улирал, хагас бүтэн жилээр тайлагнаж, хэлэлцүүлэх зохиосон ажлын үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт гаргуулах.

Pin It