• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Монгол улсын засгийн газрын албан даалгавар

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ДААЛГАВАР

2005 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ ЗАСАГ ДАРГА, ЯАМНЫ ТӨРИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА НАРТ

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй ...