• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

НХЭАХНийгэмлэгт 2016 оны эхний хагас жилд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг барагдуулсан байдал

НХЭАХНийгэмлэгт 2016 оны эхний хагас жилд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг барагдуулсан байдал (ангилалаар)

Дэлгэрэнгүй ...

НХЭАХНийгэмлэгээс 2015 онд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг барагдуулсан байдал

НХЭАХНийгэмлэгээс 2015 онд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг барагдуулсан байдал (ангилалаар)

Дэлгэрэнгүй ...

НХЭАХНийгэмлэгээс 2014 онд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг барагдуулсан байдал

НХЭАХНийгэмлэгээс 2014 онд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг барагдуулсан байдал (ангилалаар)

Дэлгэрэнгүй ...

НХЭАХНийгэмлэгээс 2013 онд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг барагдуулсан байдал

НХЭАХНийгэмлэгээс 2013 онд иргэдээс бичгээр ирсэн өргөдөл, гомдлыг барагдуулсан байдал (ангилалаар)

Дэлгэрэнгүй ...