• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Хамтран ажиллах гэрээг 5 жилийн хугацаатай байгуулав

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы Эрээн хотын Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах нийгэмлэгтэй харилцан хамтран ажиллах гэрээг /2012.03.15/-ны өдөр байгуулж гарын үсэг зурлаа. Уг гэрээ нь Монгол, Хятадын худалдаа эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилгоор харилцан хүндэтгэл үзүүлэн эрх тэгш харилцан ашигтай байх зарчмыг баримтласан.

Pin It

Хууль эрх зүй

 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон хэрэглэгчийн эрхийн багц хуулиудыг хэрэглэх, ашиглахтай холбоотой зарим хууль эрхийн актуудын мэдээлэл

Сэрэмжлүүлэг

 
Хуурамч, дуураймал, хаяг, шошго, сав, баглаа, боодол, дуурайлган хийсэн болон стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй орчинд үйлдвэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл

Өргөдөл гомдол өгөх

 
Бараа, ажил үйлчилгээ худалдах, худалдан авах явцад хэрэглэгчдийн хохирсон эрхийг сэргээх чиглэлийн санал хүсэлтийг хүлээн авах