• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Хэрэглэгчдэд сэрэмжлүүлэг

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд Смарт картын үйлчилгээ нэвтэрсэн нь хэрэглэгчдийн таашаал нийцэж байгаа юм.

Гэтэл автобусны зарим жолооч зорчигчийн бэлэн мөнгийг хураан авч “мөнгө сааж” байгааг хэрэглэгчид та бүхэнд сэрэмжлүүлж байна.

Хэрэглэгч Та мөнгөө жолоочид өгөх биш, тусгай хайрцаганд хийж, үйлчлүүлэх үүртэйгээ мартаж болохгүй.

Хэрэв ийм зөрчил гарвал та дараах утсанд хандана уу.

Нийтийн тээврийн газар -11-326352

Нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг -11-327957

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ
ХАМГААЛАХ НИЙГЭМЛЭГ

Pin It

Хууль эрх зүй

 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон хэрэглэгчийн эрхийн багц хуулиудыг хэрэглэх, ашиглахтай холбоотой зарим хууль эрхийн актуудын мэдээлэл

Сэрэмжлүүлэг

 
Хуурамч, дуураймал, хаяг, шошго, сав, баглаа, боодол, дуурайлган хийсэн болон стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй орчинд үйлдвэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл

Өргөдөл гомдол өгөх

 
Бараа, ажил үйлчилгээ худалдах, худалдан авах явцад хэрэглэгчдийн хохирсон эрхийг сэргээх чиглэлийн санал хүсэлтийг хүлээн авах