Хэрэглэгчдэд сэрэмжлүүлэг

Хэвлэх

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд Смарт картын үйлчилгээ нэвтэрсэн нь хэрэглэгчдийн таашаал нийцэж байгаа юм.

Гэтэл автобусны зарим жолооч зорчигчийн бэлэн мөнгийг хураан авч “мөнгө сааж” байгааг хэрэглэгчид та бүхэнд сэрэмжлүүлж байна.

Хэрэглэгч Та мөнгөө жолоочид өгөх биш, тусгай хайрцаганд хийж, үйлчлүүлэх үүртэйгээ мартаж болохгүй.

Хэрэв ийм зөрчил гарвал та дараах утсанд хандана уу.

Нийтийн тээврийн газар -11-326352

Нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг -11-327957

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ
ХАМГААЛАХ НИЙГЭМЛЭГ