• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ХЭАХН-ИЙН ДУНД ЗАРЛАСАН УРАЛДААНЫГ ШАЛГАРУУЛЛАА

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ХЭАХН-ИЙН ДУНД ЗАРЛАСАН УРАЛДААНЫГ ШАЛГАРУУЛЛАА

Нийслэлийн ХЭАХНийгэмлэг, “Од бүртгэл аудит” ХХК, Шинжилгээ, судалгаа, сургалт хэрэглэгч төвөөс хамтран зохион байгуулсан хэрэглэгчийн эрх, эрхийн хамгаалалтын үзэл баримтлал, нэн шаардлагатай сэдвүүдээр сургалтын хөтөлбөр боловсруулах асуудлаар 2019 оны тавдугаар сарын 27-ны өдөр зарлагдсан Нийслэл, дүүргийн нийгэмлэгүүдийн дунд зохион байгуулсан уралдааныг 2019 оны зургадугаар сарын 16-ны өдөр шалгаруулж дүгнэлээ.

Уг уралдаанд Нийслэлийн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал С.Тойвгоо, БЗД-ийн ХЭАХН-ийн дарга Ш.Авирмэд, Шинжилгээ, судалгаа, сургалт хэрэглэгч төвийн гүйцэтгэх захирал Ч.Пүрэвдаваа, Нийслэлийн нийгэмлэгийн “Хэрэглэгчийн мэдээ” сонины эрхлэгч Г.Энхбаатар, ХУД-ийн ХЭАХН-ийн дарга Ч.Оюунбаатар нар идэвхи санаачлагатай оролцож, уралдаан өрсөлдөөнтэй боллоо.

Шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн ахлагч Ч.Нямдорж уралдааны дүнг танилцуулж, оролцогч нарт урамшуулал  олголоо

 

 

Pin It

Хууль эрх зүй

 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон хэрэглэгчийн эрхийн багц хуулиудыг хэрэглэх, ашиглахтай холбоотой зарим хууль эрхийн актуудын мэдээлэл

Сэрэмжлүүлэг

 
Хуурамч, дуураймал, хаяг, шошго, сав, баглаа, боодол, дуурайлган хийсэн болон стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй орчинд үйлдвэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл

Өргөдөл гомдол өгөх

 
Бараа, ажил үйлчилгээ худалдах, худалдан авах явцад хэрэглэгчдийн хохирсон эрхийг сэргээх чиглэлийн санал хүсэлтийг хүлээн авах